شوینده پت(محیط حیوانات)

شوینده پت(محیط حیوانات-animals Environment cleaner)شوینده پت(محیط حیوانات)

با در نظر گرفتن حساسیت پوست حیوانات به مواد شمیایی ، هوگر شامپو این اطمینان خاطر را به شما خواهد داد که در صورت تماس حیوان شما با باقیمانده مواد شویند و ضد عفونی کننده بدون هیچ گونه تاثیر سوء و حساسیت زا (آلرژیک) حیوانات خانگی شما در امنیت کامل خواهند بود چرا که محلول خنثی و غیر اسیدی  می باشد ...

استفاده از این محصول برای ضد عفونی اسباب بازی ها ،جای خواب ،محل دستشویی حیوانات و همچنین از بین بردن بوی نامطبوع آنها فرموله شده است و با توجه به دارا بود خواص ضدعفونی کنندگی و عدم تاثیر سفید کنندگی بر اجسام و پارچه های رنگی و عدم خورندگی اجسام ، این محصول را می توان برای تمامی وسایل و متعلقات مربوط به حیوانات خانگی استفاده نمود
شوینده پت(محیط حیوانات)

 

شوینده پت(محیط حیوانات)